Rd, λ (lambda), Rc-waarde… wat betekent het en wat is het verschil?

De termen Lambda, Rd en Rc staan allemaal voor isolerende prestaties van materialen en/of constructies. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk en hoe pas je deze juist toe?

Lambda-waarde (λ-waarde)

Om met lambda (λ) te beginnen. Deze staat voor de warmtegeleidingscoëfficient en vertelt hoe goed een specifiek materiaal warmte geleidt (zoals glas, steenwol, reflecterende folie etc.). De eenheid van lambda is W/mK. Deze geeft aan hoeveel watt energie er door één vierkante meter materiaal van één meter dik gaat bij een temperatuurverschil van één graad Kelvin (Kelvin en Celcius mag je hier met elkaar verwisselen)  tussen beide buitenzijdes. Hoe hoger het getal, hoe beter het materiaal warmte geleidt. Hoe lager het getal, hoe slechter het materiaal dus warmte geleidt, hoe beter het dus kan isoleren. PIF isolatie heeft een zeer lage lambdawaarde van 0,022 W/m.K en laat dus zeer weinig warmte of kou door.

Rd

De Rd-waarde -Resistance (weerstand) declared (door fabrikant afgegeven waarde)- geeft aan hoe goed een isolatiemateriaal warmte kan tegenhouden, de thermische weerstand met andere woorden. De berekening van de Rd-waarde is: Rd = d / λ (de materiaaldikte in meters gedeeld door de λ-waarde). Hoe hoger het getal, hoe beter de isolatiewaarde. Dus hoe lager de lambda-waarde, of hoe groter de dikte, hoe beter dit is voor de isolatiewaarde. De lage lambdawaarde van PIF verklaart waarom je met dezelfde dikte, met PIF een hogere isolatiewaarde bereikt dan de meeste andere isolatiematerialen. Bij subsidieregelingen in Nederland wordt gewerkt met deze Rd waarden; om subsidie te ontvangen moet het toegepaste materiaal een minimale Rd waarde hebben.

Rc

Rc is een afkorting van ‘Resistance construction’ en is de isolatiewaarde van alle constructie- en isoaltiematerialen  en luchtlagen bij elkaar opgeteld. Zoals bijvoorbeeld bij een dak; het isolatiemateriaal, de houten balken, het plaatmateriaal etc. bij elkaar samen. Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatiewaarde. De Rc-waarde wordt vooral toegepast bij het berekenen van de energieprestatie van het totale gebouw om te voldoen aan bouwvoorschriften en -normen.